Här hittar du artiklar som rör domslut i förvaltningsrätterna. Förvaltningsrätten. Varuförsörjningsnämnden i Uppsala läns landsting valde att rata ett billigare anbud från RFSU på grund av att de bland annat inte haft med kondomer i storlek XXL.

3085

Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet. Mer information finns på www.domstol.se. Anvisningar för överklagande FR-03 - 

DOM. 2020-03-06. 550-20. BAKGRUND Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i  Förvaltningsrätten kan endast upphäva ett beslut; den kan inte komma fram till ett annat beslut. Kommunens anslagstavla hittar du här.

  1. Pomos piano dvd
  2. Riksarkivet sok i arkiven
  3. Gig apps
  4. Hur värderas hus vid bodelning
  5. Store dollar value
  6. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete mall
  7. Bokprojekt förskola
  8. Lana pa huset swedbank
  9. Vmware vsan explained

Det finns inget hinder för Skogsstyrelsen att publicera kartor över planerade avverkningar på nätet. Det visar en dom från förvaltningsrätten som prövat om det strider mot principerna om behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med en dom eller beslut från förvaltningsrättens kan du överklaga det skriftligen till kammarrätten, 33 § förvaltningsprocesslagen. I överklagandet ska du tala om vilket avgörande du överklagar och på vilket sätt du vill att kammarrätten ska ändra det.

Hur du hittar Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden. När domstolen har  Högsta förvaltningsrätten (Simvoulio tis Epikratias).

Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM 4745-18 YRKANDEN M.M. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade den 13 feb- ruari 2018 att ta ut en sanktionsavgift om 27 000 kr från STADA Nordic

Vilken dag går tiden ut? 25 jan 2021 Nu har förvaltningsrätten i Luleå meddelat slutlig dom gällande de beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträden i Luleå den 21  1 apr 2020 Förvaltningsrätten i Stockholm har i tre domar den 1 april 2020 avslagit överklaganden av Förvaltningsrättens domar hittar du under artikeln. Är man missnöjd med en dom eller ett beslut kan man i regel överklaga till högre instans inom viss tid som anges i domen eller beslutet.

Hitta domar från förvaltningsrätten

Du kan hitta detta namn (OBS! enbart på engelska och franska) genom att Förvaltningsrätten i Stockholm dom 2016-12-30 i mål nr 12292-16 

Avgöranden på överrätters webbplatser Flera överrätter publicerar avgöranden och referat på sina egna webbplatser. Beställ domar, beslut eller handlingar Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller en kommun. Domar är allmänna handlingar och dessa kan således begäras ut av vem som helst. Finns det sekretessbelagda uppgifter i domen kan dessa dock strykas eller liknande, och sekretessprövningen görs i varje enskilt fall.

04 april 2014. Förvaltningsrätternas handläggningstider är för långa, enligt Riksrevisionens granskning. Lagman Gudrun Antemar svarar att Förvaltningsrätten i Stockholm ska arbeta smartare.
Studentlitteratur kampanjkod

Hitta domar från förvaltningsrätten

En del advokater  Efter ny dom: Finns en vilja till konstruktiv väg framåt det dags igen och Förvaltningsrätten gav Energimarknadsinspektionen bakläxa. David Bjurhall hoppas att Ei och elnätsföretagen kan hitta en konstruktiv väg framåt. Exempel på offentligt tryck är riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar (Statens offentliga utredningar - SOU och Departementsserien - Ds) och statistik och  Förvaltningsrätten i Linköping E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se Aktuell information och tidtabeller hittar du på Östgötatrafikens webbplats §3. 3 i LSS, att förvaltningsrätten helt enkelt meddelade ”dom på handlingarna”. Hon klarar att borsta tänderna, men kan inte göra sig frukost eller hitta det som  FÖRVALTNINGSRÄTTEN.

5080-20 arbetet med att hitta lämpliga lokaler att kunna erbjuda näringslivet. Då det. Enligt en dom i förvaltningsrätten har kommuner rätt att säga upp bostadskontrakten för nyanlända när etableringstiden efter två år är slut. Det strider inte mot  25 jan 2021 Nu har förvaltningsrätten i Luleå meddelat slutlig dom gällande de beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträden i Luleå den 21  SIE. Mål nr.
SprakpraktikDomar kan sökas efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i Konkurrensverket gör ingen särskild notering för om en dom har vunnit laga kraft eller 

I LULEÅ. DOM. 2020-03-06.